Jednolity rynek - strona 2

note /search

UGiW, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Projektu Jednolitego Rynku Europejskiego w 1992, Wzmacnianie współpracy państw członkowskich w dziedzinie...

Efekty kreacji handlu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1379

(swoboda towarów, osób, usług, kapitału) w praktyce tzn. Jednolity Rynek Wewnętrzny 1992- Traktat...

Polityka konkurencji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1113

gdy powstał jednolity rynek europejski. Cel wspólnej polityki konkurencji:  Ochrona procesu konkurencji...

Etapy realizacji UGiW - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Tworzenie i funkcjonowanie strefy euro
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1197

jednolitego rynku z pełną swobodą przepływu towarów, kapitałów, usług i siły roboczej  Prowadzenie...

Wprowadzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

gospodarcza i walutowa WSPÓLNY RYNEK, RYNEK WEWNĘTRZNY, JEDNOLITY RYNEK - zakres pojęć, podstawy traktatowe...

Wykład - efekt kreacji handlu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

(swoboda towarów, osób, usług, kapitału) w praktyce tzn. Jednolity Rynek Wewnętrzny 1992- Traktat...