Jaźń odzwierciedlona - strona 22

Psychoanaliza Zygmunta Freuda

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

zawarte w warstwie nazwanej id (podświadomość), z drugiej zaś superego (super jaźń), które uosabia kulturę...

Skrypt z ćwiczeń o emocjach cz.2

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2065

się od siebie pod wieloma względami, -główna różnica w kontekście klimatu emocjonalnego leży w naturze jaźni...

Teoria analityczna Carl Jung

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2296

jest za pojawienie się nieakceptowalnych społecznie myśli i uczuć o Analogia: id o Niezrealizowane popędy d). JAŹŃ...

Parmenides i inni - omówienie 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

jest biernym odtwórcą rzeczywistości myśl, gdy nie jest w błędzie, jest wiernym odzwierciedleniem...

Psychoanaliza i jej konsekwencje dla filozofii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

, to tylko częściowym i powierzchownym. Te świadoma częśc psychiki zwyklismy nazywać naszym "ja", naszą "jaźnią". Jaźń...

Wizje internalizacji kultury

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253

‐ że cały skomplikowany mechanizm psychiczny, zwany tu jaźnią (self), który umożliwia przyswajanie kultury, kształtuje...

Egzamin - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

wolę z jaźnią i egzystencją, wyrażając to w maksymie: Chcę, więc jestem. F. Ravaisson uznał wolę...