Język prawny - strona 3

Domniemania interpretacyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2548

potocznego Języka prawnego Języka specjalnego Inne domniemania interpretacyjne: Domniemanie zgodności normy...

Wykład - Język prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

itp.), dokonawcze (performatywne) - dokonują konwencjonalnej zmiany rzeczywistości. 2. Język prawny...

Terminologia informatyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1918

. Określenie „terminologia informatyczna”, weszło do języka prawnego, pojawiając się w tytule ustawy z dnia 4...

Dyskurs prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3682

do uniwersalnego języka prawnego dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego w stosunku do języka prawnego...

Norma prawna a przepis prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Norma prawna
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 4186

” nie występuje w języku prawnym, uzasadnione jest stosowanie tylko terminu „przepis”. Norma prawna jako wypowiedź...