Jądro atomowe - strona 12

Modele atomu Bohra - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

, ale symbolika używana do dziś. • Bohr założył, że elektrony poruszają się wokół jąder atomowych po kołowych...

Zagadnienia do egzaminu w pigułce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 595

. Oczywiście dla atomu wodoru będzie ona inna, a dla np. cząstki alfa zamkniętej w jądrze atomowym inna. W obu...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

posiadającymi ładunek elektryczny. O właściwościach atomów decyduje głównie liczba protonów w jądrze atomowym...

Moment dipolowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1344

się ze „środkiem ciężkości” jąder atomowych. Inaczej przedstawia się to w cząsteczkach heterojądrowych. W takich...

Pytania na egzamin 7

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

zachodzące w jądrach atomowych - rozpad pierwiastków promieniotwórczych, reakcje jądrowe, promieniowanie...