Pytania na egzamin 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin 7 - strona 1 Pytania na egzamin 7 - strona 2 Pytania na egzamin 7 - strona 3

Fragment notatki:


Elektrostatyka - prawo Coulomba dla ładunków punktowych, podstawowe charakterystyki pola elektrostatycznego ( natężenie, napięcie i potencjał); zasada superpozycji ( dla natężenia i dla prądu). Prawo Coulomba- opisuje siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych. Współczynnik proporcjonalności `k' (w jednostkach SI) wyraża się:
E r - względna przenikalność dielektryczna ośrodka (w próżni er = 1 )
E 0 - przenikalność dielektryczna próżni.
Coulomb jest definiowany przez prąd o natężeniu 1 ampera przepływający przez przewodnik
w ciągu 1 sekundy ; [ 1C = 1A* 1s]. Wartość liczbowa współczynnika `k' ze wzoru Coulomba
wynosi: Pole elektrostatyczne to przestrzeń wokół ładunków (lub ciał naelektryzowanych), w której to przestrzeni na inne ładunki elektryczne działają siły. Pole elektrostatyczne przedstawia się graficznie za pomocą tzw. linii pola. Linie pola mają sens fizyczny torów, po których poruszałby się w danym polu mały próbny ładunek dodatni. Linie pola zawsze zaczynają się na ładunkach dodatnich, a kończą na ujemnych. Linie pola wyznaczają również w każdym punkcie pola kierunek siły wypadkowej działającej na ciało, obarczone ładunkiem i umieszczone w tym punkcie. Linie te nie przecinają się wzajemnie, a ich zagęszczenie ilustruje wielkość oddziaływania elektrostatycznego (większe zagęszczenie linii - silniejsze oddziaływanie). Wyróżniamy następujące podstawowe typy pól elektrostatycznych:
Centralne:
Dipolowe:
Jednorodne:
NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO- Jest to wielkość wektorowa, definiowana jako stosunek siły działającej na dany
ładunek q, umieszczony w zadanym punkcie pola elektrostatycznego, do wartości tego ładunku:
Wektor natężenia pola jest zawsze skierowany zgodnie z liniami pola elektrostatycznego i w danym punkcie pola jest styczny do linii pola. W polu centralnym wartość natężenia maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości od centrum pola:
ZASADA SUPERPOZYCJI - mówi, że wypadkowe natężenie pola elektrostatycznego wytworzonego przez kilka ładunków punktowych jest, w badanym punkcie pola, równe wektorowej sumie natężeń wytworzonych przez każdy z ładunków z osobna.
POTENCJAŁ ELEKTROSTATYCZNY - V jest wielkością (funkcją) skalarną definiowaną jako stosunek energii potencjalnej Ep, jaką posiada ładunek q, umieszczony w badanym punkcie pola, do wartości tego ładunku.
W polu centralnym potencjał w odległości r od ładunku źródłowego Q wyraża się formułą:
Zauważmy, że potencjał V oraz natężenie pola elektrostatycznego E są związane formułą:


(…)

… punktami. Napięcie - podobnie jak potencjał - określa się
w woltach;
10. Własności fal e-m w różnych zakresach, od gamma do radiowych.
Nazwa fali
Zakres fali
Podstawowe własności
Główne zastosowanie
Promieniowanie rentgenowskie
10-13m do około 5x10-8m
Zostało odkryte w 1895 roku przez W.C. Roentgen'a. Promieniowanie to wytwarza się w tzw. lampach rentgenowskich - najpierw przyspiesza się w polu…
… przed promieniowaniem buduje się głównie z ołowiu i betonu. Niestety promieniowanie rentgenowskie niszczy wszystkie żywe komórki. Mimo, iż ludzkość kilkukrotnie już użyła tej śmiercionośnej siły jako broni, siejąc spustoszenie wśród wszelkich istot żywych, to jednak człowiek potrafił również znaleźć dobroczynny wpływ i zastosowanie tych niebezpiecznych promieni. Chodzi tu głównie o medycynę, gdyż promieniowanie…
… ta dotrze do anteny zbiorczej odbiornika, jest ponownie przekształcana na dźwięk lub obraz.
Mikrofale
10-4 m do 0,3 m
Fale te niosą ze sobą energię, która zostaje uwolniona i przekazana żywności, do której fale wnikają. W ten sposób wielu z nas podgrzewa sobie np. obiad.
Znalazły zastosowanie w radarach [o długości 3 cm], komunikacji satelitarnej, w przesyłaniu sygnałów telefonicznych, a nawet w medycznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz