Fizyka - pytania do egzaminu (prędkość kątowa, liniowa, wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego, leptony itd.) [Różne grupy]

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6146
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - pytania do egzaminu (prędkość kątowa, liniowa, wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego, leptony itd.) [Różne grupy]  - strona 1 Fizyka - pytania do egzaminu (prędkość kątowa, liniowa, wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego, leptony itd.) [Różne grupy]  - strona 2 Fizyka - pytania do egzaminu (prędkość kątowa, liniowa, wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego, leptony itd.) [Różne grupy]  - strona 3

Fragment notatki:


GRUPA 2
W efekcie zderzenia dwóch doskonale sprężystych kul:
ich temperatury nie zmieniają się
wzrasta temperatura kuli uderzonej
wzrasta temperatura kuli uderzającej
wydziela się ciepło
ich temperatury wzrastają
Wartość prędkości kątowej obracającego się ciała sztywnego zwiększono 2 razy, zmniejszając równocześnie 2 razy jego moment bezwładności. Po tych czynnościach energia kinetyczna tego ciała
wzrosła 2 razy
zmalała 2 razy
wzrosła 6 razy
wzrosła 8 razy
pozostała niezmieniona
W różnych zegarkach końce minutowych wskazówek różniących się długością mają.
taką samą prędkość kątową i liniową
taką samą prędkość kątową, natomiast prędkość liniowa wskazówek dłuższych jest większa
taką samą prędkość liniową, natomiast prędkość kątowa wskazówek dłuższych jest większa
taką samą prędkość liniową, natomiast prędkość kątowa wskazówek krótszych jest większa
różne prędkości kątową i liniową
Na Ziemi ciężar ciała równa się sile grawitacji na
45 stopniu szerokości geograficznej, na poziomie morza
każdym miejscu na jej powierzchni
biegunie północnym
równiku
obu biegunach
Podwyższenie temperatury gazu doskonałego z 200 K na 600 K nie zmieni jego ciśnienia, jeżeli jego objętość:
wzrośnie 600 razy
wzrośnie 200 razy
wzrośnie 3 razy
zmaleje 3 razy
zmaleje 200 razy
Przy adiabatycznym sprężaniu gazu, jego energia wewnętrzna
wzrasta, a temperatura nie zmienia się
nie zmienia się, a wzrasta temperatura
i temperatura pozostają stałe
maleje, a temperatura wzrasta
i temperatura wzrastają
Jeżeli w doskonałym silniku cieplnym, pracującym według cyklu Carnota temperatura grzejnika wynosi 400 K, a temperatura chłodnicy wynosi 300 K, to jego teoretyczna sprawność ma wartość
25%
około 33%
około 37%
40%
około 79%
Dwa różnoimienne ładunki wytwarzają pola o natężeniach E1 i E2 w pewnym punkcie łączącego je odcinka. Wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego E w tym punkcie spełnia warunek
Między płytkami kondensatora połączonego ze źródłem stałego napięcia U istnieje pole elektryczne o natężeniu E. Przy zwiększeniu odległości między płytkami wartość
U nie zmienia się, a E rośnie
U i E wzrasta
U i E maleje
U wzrasta, a E maleje


(…)

… magnetycznym o wartości indukcji 12 T na przewodnik z prądem działa siła 8 N. Gdy wartość tego pola zmaleje do 6 T, to na przewodnik ten będzie działać siła.
24 N
12 N
8 N
6 N
4 N
Najbardziej ogólna przyczyna powstawania prądu indukcyjnego jest
ruch magnesu względem zwojnicy
ruch zwojnicy względem magnesu
zmiana natężenie pola magnetycznego w obwodzie zamkniętym
zmiana strumienia magnetycznego w obwodzie…
…, silne jądrowe
Podaj zasadę zachowania momentu pędu
Omów kontrakcję Lorentza.
Najbardziej ogólną przyczyną powstawania prądu indukcyjnego jest
ruch magnesu względem zwojnicy
ruch zwojnicy względem magnesu
zmiana natężenia pola magnetycznego w obwodzie zamkniętym
zmiana strumienia magnetycznego w obwodzie zamkniętym
przecinanie linii pola magnetycznego przez przewodnik będący częścią obwodu zamkniętego…
…, nadfiolet, podczerwień, promieniowanie , promieniowanie Roentgena
Jak się dzielą cząstki elementarne ze względu na rodzaj oddziaływania
GRUPA 3
W wyniku zderzenia dwóch doskonale sprężystych kul
wzrasta energia wewnętrzna kuli uderzonej
wzrasta energia wewnętrzna kuli uderzającej
wzrasta energia wewnętrzna obu kul
ich energia wewnętrzna nie ulega zmianie
ich energia kinetyczna maleje
Prędkość kątowa…
… wszystkich nieleżących na osi punktów bryły sztywnej poruszającej się ruchem obrotowym jednostajnym jest
wprost proporcjonalna do promienia
jednakowa i stała
wprost proporcjonalna do czasu
odwrotnie proporcjonalna do czasu
wprost proporcjonalna do kąta
Znajdująca się w windzie waga sprężynowa, na której spoczywa ciało o ciężarze X N, (po odpowiedzi wnioskuje, że tam było 30N, ale nie daje za to głowy :/ ) w momencie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz