Jądro Ziemi

Litosfera i pedosfera - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Marek Włosowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

stanowi hydrosfera i atmosfera a dolną płaszcz okrywający jądro ziemi. Litosfera gromadzi zasoby bogactw...

Ruch skorupy ziemskiej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

poszczególnych części globu.  Kontrakcja (kurczenie się) i ekspansja jądra Ziemi również powoduje naprężenia...

Informacje wprowadzające z geologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Horst Antosiak
 • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

ziemskiej przedstawia poniższy rysunek: Jądro Ziemi stanowi najgłębiej położoną, centralną część kuli...

Notatki z wykładu o skorupie ziemskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4319

. Barysfera - inna nazwa jądra Ziemi, złożonego ze stopionego żelaza i niklu zalegającego na głębokości 3000km...

Geologia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 777

W budowie Ziemi wyróżnia się 3 powłoki ( geosfery ): skorupa ziemska płaszcz Ziemi jądro Ziemi „Skorupa...

Ruchy skorupy ziemskiej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

było kurczenie się ognisto-płynnego, jądra Ziemi wskutek ostygania trwającego przez długi okres czasu...