Procesy powstawania pierwiastków - Krzemiany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy powstawania pierwiastków - Krzemiany - strona 1 Procesy powstawania pierwiastków - Krzemiany - strona 2 Procesy powstawania pierwiastków - Krzemiany - strona 3

Fragment notatki:

Procesy powstawania pierwiastków
Irotopy - atomy tego samego pierwiastka posiadające taką samą liczbę protonów, różnią się natomiast różną ilością neutronów
Uważa się że na początku istniał atom wodoru z samymi jądrami atomowymi, same protony. Łączenie się we współczesny atom wodoru mogło mieć miejsce dopiero po ochłodzeniu się wszechświata.
Po spadku temperatury z wodory powstał hel, w miarę stopniowego ochładzania się powstał też Lit.
Dopiero później w wyniku ewolucji wszechświata (rozszerzanie się wszechświata) powstały następne pierwiastki
Powstawanie pierwiastków Nukleostynteza:
Przemiana wodoru w hel
41H+2e → 4He+Q Reakcja termojądrowa - „spalanie” przebiega w temperaturze 107 K i stanowi źródło świecenia większości gwiazd w tym Słońca.
„Spalanie ” helu
34H → 12C +Q Powstanie węgla. Gdy we wnętrzu gwiazdy wodór zostaje przemieniony w hel, jądro gwiazdy kurczy się, a wyzwalająca się przy tym energia powoduje ogrzanie się wnętrza gwiazdy i rozpoczyna się „spalanie” helu
W dalszym etapie może dojść do 12C+4He → 16O
„Spalanie” węgla, krzemu i tlenu
12C+12C → 20Na+Q+4He Możliwe jest w gwiazdach, w których temperatura wnętrza wzrośnie do 109K. Mogą wtedy przebiegać różnorodne reakcje termojądrowe. W procesach tego typu powstają głównie izotopy pierwiastków od neonu do wapnia. Temperatura 109K
Proces 3-ALFA, Fuzja 3 jąder He
stabilne niestabilne
Proces:
Proces ten jest kluczem do syntezy wszystkich pierwiastków cięższych od He. Bez niego ewolucja gwiazd byłaby krótka a wszechświat składał by się jedynie z H i He. Procesy równowagi
W warunkach bardzo znaczącego wzrostu intensywność promieniowania γ, powstającego podczas reakcji termojądrowych, niektóre powstałe już nuklidy np. 28S ulegają rozpadowi na lżejsze, z wydzieleniem neutronów i protonów daje bardziej złożone izotopy. Ustala się przy tym stan równowagi między protonami i neutronami a rozmaitymi izotopami, przebiegają procesy tworzenia się jednych nuklidów, a rozpadu innych.
W wyniku tych procesów powstają głównie izotopy pierwiastków od chromu do cynku.
Procesy wychwytywania neutronów
Synteza pierwiastków o liczbie atomowej powyżej 30, poprzez wychwytywanie obojętnych elektrycznie neutronów Wyróżniamy:
a) proces powolnego wychwytywania elektronów
b) proces szybkiego wychwytywania neutronów

(…)

…. Fala P dociera szybciej na powierzchnię niż fala S.
analiza ksenolitów Erupcje bazaltów lub magm kimberlitowych wynoszą czasem na powierzchnię fragmenty porwane z głębszych stref, pozwalające wnioskować o składzie płaszcza Ziemii. Zazwyczaj są to perydotyty i eklogity.
analiza Meteorytów
Uważa się że meteoryty fragmenty jądra rozbitej planety. Przyjmuje się więc że ich skład odpowiada składowi jądra Ziemi. Żelazowo - nikowe minerały meteorytów mają zbliżoną gęstość do tej wynikającej z przewidywań sejsmicznych we wnętrzu ziemi.
1. skorupa oceaniczna
2. skorupa suboceaniczna
3. skorupa kontynentalna
Skały na powierzchni Ziemi:
granit (magmowe, głębinowe)
bazalt (magmowe, wylewne)
osadowe (iły, gliny, piaskowce, mułki, bantonit)
Płaszcz - zawiera materię stałą, ale również płynną i półpłynną
Pióropusz ciepła - płynna materia. Lawa, przenosząca się pionowo i poziomo (Japonia, Islandia, Ameryka Pd. - czynne wulkany, ciągle podwyższające temperaturę)
zawartość magnezu rośnie wraz z głębokością, glinu maleje
Zmiany polimorficzne - na powierzchni Ziemi trwała jest struktura α na głębokości ok. 400 km ciśnienie powoduje przemianę polimorficzną w strykturę β, która ma mniejszą objętość molową np…
… to ferrosferyczna ( krzemiany > metale), zewnętrzna krzemianowa, którą otaczały bazalty i granity.
PIERWIASTKI GŁÓWNE
Wszechświat - H, He, O, C
Atmosfera - N, O, Ar
Hydrosfera - O, H, Cl, Na
Skorupa Ziemska - O, Si, Al., Fe, Ca, Na
Płaszcz Ziemi - O, Si, Mg, Fe, Ca, Al.
Jądro Ziemi - Fe, Ni, Si
Ziemia w całości - Fe, O, Si, Mg, Ca, Ni, Al., S
Klark - średnia zawartość jakiegoś pierwiastka w różnych środowiskach…
…. oliwin. Ten sam wzór ale różna struktura np. krystobalit, kwarc, trydymit SiO2 - rozmieszczenie atomów w przestrzeni jest różne.
Jądro Ziemskie - skład podobny do meteorytów żelaznych (hematyt, żelazo, nikiel).
Goldschmidt, Washington - hipoteza, jak zbudowane jest jądro Ziemi.
Masa Ziemi - 55,76 * 10 26 g
Objętość Ziemi - 1,08*10 27 cm3
Gęstość Ziemi - 5,52 g/cm3
SKŁAD CHEMICZNY
1) SKORUPY ZIEMSKIEJ 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz