Izotopy - strona 25

Toksykologia - Zagadnienia

 • dr inż. Anna Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1281

przez drogi oddechowe: -izotopy o b. wysokiej radioaktywności: -izotopy o wysokiej radioaktywności: -o małej...

PALEONTOLOGIA

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wiesław Krzemiński
 • Biologia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 6594

z czasem rozpadowi i przemianie w inny izotop pierwiastka lub w atom innego pierwiastka – czas, w którym połowa...

Choroby człowieka - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

i innych izotopów promieniotwórczych), promieniowanie nadfioletowe (słoneczne i lamp kwarcowych) - biologiczne...

Gips budowlany - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Wojciechowski
 • Materiały budowlane
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2261

Na początku 1997 r. przeprowadzono badania stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych (potasu K-40, radu...

Spektroskopia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

, a inne izotopy mają zbyt małą zawartość %. Technika NMR w porównaniu z innymi spektroskopowymi jest mało czuła...