Izoterma - strona 11

Metoda izolinii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

izotermy izobary izohiety izohipsy (poziomice) 10. Przykłady wykorzystania metody izolinii a) ekwidystanty...

Adsorpcja w chemii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

molekularnej podaje równanie izotermy Langmuira: m- masa adsorbentu αβ - stałe współczynniki liczbowe c...

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

. Podac równanie stanu van der Waalsa dla jednego mola gazu; naszkicowac kilka izoterm (na wykresie p = p...

Opracowane zagadnienia z meteorologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Andrzej Żyromski
 • Meteorologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1407

. Pomorskiego 70-80 dni, w górach w zależności od wysokości 80-140 w Tatrach. Temperatura Styczeń - izotermy...

Chemia analityczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

CHROMATO-GRAFICZNEGO? O jakości rozdz. chromat. decyduje wiele czynników, a szczególnie kształt izoterm...

Wykład 08 destylacja

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1239

ChemTec Publishing W przyrodzie obserwuje się odstępstwa od izotermy pokazanej na poprzednim rysunku...