Izokoszta a izokwanta

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1246

osiągnie zero. Izokwanty i Izokoszty L - praca, w - cena pracy  Lw - kupujemy pracę K - kapitał, r - cena...

Mikroekonomia - wykład 12 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

wytwórczymi powoduje zmianę nachylenia izokoszt. Nałożenie izokoszty na mapę izokwant umożliwia znalezienie...

Podstawz teorii produkcji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

zrównania się współczynników kierunkowych (nachylenia) izokoszty z izokwantą. Jest to punkt...

Teoria produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

zrównania się współczynników kierunkowych (nachylenia) izokoszty z izokwantą. Jest to punkt...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

zrównania się współczynników kierunkowych (nachylenia) izokoszty z izokwantą. Jest to punkt...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1757

zrównania się współczynników kierunkowych (nachylenia) izokoszty z izokwantą. Jest to punkt...

Teoria produkcji

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

zrównania się współczynników kierunkowych (nachylenia) izokoszty z izokwantą. Jest to punkt...

Mikroekonomia - korzyści skali

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1519

, zwiększenie zdolności produkcyjnej urządzeń czy wzrost ich sprawności. Izokwanty + izokoszta: Efektywność...