Ius civile - strona 3

Postępowanie formułkowe - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Kołodko
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1715

) były udzielane przez pretora na podstawie uprawnień, których ochronę przewidywało ius civile. Actiones honoraria...

Spadki I

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2009

się w ius civile i ius honorarium. Rozwój rzymskiego prawa prywatnego nie należało bowiem do jednego ośrodka...

Działalność prawodawcza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Jan Zabłocki
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

. Powołano komisję dziesięciu ustawa XII tablic (regulacje ius civile). Republika: W republice, gdy pojawiły...