Ius civile - strona 16

Prawo sądowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

arbitra. Ok. II w. p.n.e. ius civile było coraz bardziej atakowane przez ius honorarium, wobec czego...

Umorzenie zobowiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

istnieć z mocy ius civile Gdy dłużnik otrzymywał exceptio paraliżujący skargę wierzyciela Umorzenie...

Państwo jako podmiot prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

gentium i ius civile; pojmowanie prawa jako zhierarchizowanego porządku; nie było jasnego podziału...

Prawo spadkowe 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

(na mocy ius civile), należało wydziedziczyć imiennie nieuczynienie tego powodowało automatycznie...

Testament

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

beztestamentowego dziedziców ius civile pominięcie krewnych zstępnych powodowało modyfikację zapisu testamentowego...

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

na ius (prawo ludzkie) i fas (prawo boskie), ius civile (między obywatelami) i ius gentium (w stosunkach...

Lex acterna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

positiva: ius civile i ius gentium Izydor Sewilski (560-636)- „Etymologia”; jest tam także prawo narodów...