Inwolucja

Twierdzenia Liouville'a - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Stanisław Tchorek
 • Mechanika analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

), F2(q,p),...,Fn(q,p), gdzie F1(q,p)=H(q,p). Załózmy, że stałe są niezależne i w inwolucji. Wówczas...

Komórki wydzielnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 952

z ektodermy i najlepiej rozwinięta jest u zwierząt młodych. Później ulega stopniowej inwolucji. Wymień...

Połóg - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

się ran podjęcie funkcji przez jajnik Mechanizmy odpowiedzialne za proces inwolucji:  hormonów...

Uogólnione odwrotności macierzy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1624

macierz do niej pseudoodwrotna):  Pseudoodwrotność macierzy jest inwolucją .  Zachodzą następujące...

Tkanka tłuszczowa - różnice

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

i niemowlęcym, Później ulega inwolucji * Jakie są funkcje a) komórek tłuszczowych- Rezerwa energii Wytwarzanie...

Grasica - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Iwona Puzio
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

są zjawisko inwolucji, czyli gromadzeniu się w narządzie tkanki tłuszczowej żółtej oraz występowanie w części...

Histologia: grasica

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176

. Czy grasica występuje przez całe życie zwierzęcia? Nie, po procesie pokwitania ulega stopniowej inwolucji...