Inwestycje kapitałowe - strona 251

E-commerce - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1176

Wady e-commerce  Problemy z wdrażaniem  Efektywność ekonomiczna (Niepokój o zwrot inwestycji, Zwrot...

Cash flow - metoda bezpośrednia

 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

z projektu przewyższyły wydatki związane z inwestycją. Poza tym zestawienie przepływów pieniężnych...

Cechy usług komunalnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1869

, to są urządzenia techniczne plus sieć / stworzyć firmy pomiędzy sobą konkurujące/ Wysoka kapitałowość inwestycji...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

oddziaływanie na biocenozy morskie na poszczególnych etapach inwestycji: Etap inwestycji (wpływ krótkotrwały...

Makroekonomia- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1253

krótkookresową równowagę w gospodarce jeśli zmianie ulegną inwestycje 1 k = 1 - KSK KSK...

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 833

, które z chwilą ukończenia zostaną zaliczone do inwestycji ( za wyjątkiem ulepszenia nieruchomości nabytych...