Rachunkowość bankowa 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3157
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość bankowa 2 - strona 1 Rachunkowość bankowa 2 - strona 2 Rachunkowość bankowa 2 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek nostro i loro. Operacja kasowa i operacje z bankiem centralnym. Środki pieniężne, należności, papiery wartościowe i udziały, wartości niematerialne i prawne, rozliczenia międzyokresowe kosztów (gotówka krajowa, środki zdeponowane na rachunkach NBP, rezerwa obowiązkowa. Pasywa banku, źródła finansowanie. Budowa bankowego planu kont. Podział rezydent, nierezydent. Księgowe ujęcie rozrachunków w banku, operacja kasowa i operacje z bankiem centralnym, ewidencja depozytów, depozyty podmiotów finansowych, depozyty podmiotów niefinansowych, rachunki kredytowe i należności. Należności normalne, należności poniżej standardu, należności wątpliwe, należności nieściągalne (stracone), dotacje kapitałowe i pożyczki podporządkowane, papiery wartościowe występujące w banku oraz udziały, cash flow, działalność finansowa, działalność inwestycyjna, cechy bilansu, ogół kosztów i przychodów występujących w banku, wynik finansowy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz