Inwestycje celu publicznego - strona 29

Sektor publiczny a finanse publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5425
Wyświetleń: 15617

długofalowych celów przedsiębiorstwa; sterowaniem zyskiem jednostki gospodarczej; zapewnieniem krótkookresowej...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

poręczeń ,wystawianie poręczeń e) zarządzanie powierzonymi pieniędzmi f) doradztwo w zakresie inwestycji...

Rynek kapitałowy i jego segmenty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1246

publicznym rynkiem wtórnym papierów wartościowych, czyli giełdą papierów wartościowych. Biorąc pod uwagę...

Wykład - Porównanie modeli

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

inwestowania. Notowane na giełdzie korporacje publiczne, decydująca rola związków zawodowych i menedżerów. Rola...

Makroekonomia - wykład 3, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 693

państwa Państwo służy społeczeństwu Inwestycje państwowe pobudzają inwestycje prywatne. Wydany dolar...