Interpunkcja - strona 2

Tadeusz Różewicz - cechy stylu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Mazanek
 • Współczesna literatura polska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2261

i wyrażeniami potocznymi . Pomija interpunkcję, rzadko konstruuje metafory czy porównania, podkreśla tym samym...

Wykład - Wykładnia tekstualna traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

) i syntatyką (sposób wiązania znaków prostych w wypowiedzi złożone, po prostu łączenie wyrazów, interpunkcja...

Dysleksja-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

pismo, czasem niemożliwe do odczytania znaczne pomyłki w prostej interpunkcji i gramatyce mylenie liter...

Nazwy z logiki prawniczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1064

, interpunkcji, doboru i następstwa słów, rozłożenia akcentów logicznych oraz psychologicznych itp.) budowy...