Dysleksja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dysleksja-opracowanie - strona 1 Dysleksja-opracowanie - strona 2 Dysleksja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Dysleksja rozwojowa - to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, mimo stosowania obowiązujących metod nauczania, normalnej inteligencji dziecka
i sprzyjających warunków społeczno - kulturowych. Definiujemy dysleksję jako specyficzne trudności występujące u dzieci w uczeniu się jednej lub kilku umiejętności: czytania, pisania, ortografii i innych form komunikacji pisemnej, którym mogą towarzyszyć trudności w wielu dziedzinach. Trudności te nie są rezultatem ogólnego opóźnienia rozwoju czy wynikiem osłabienia wrażliwości zmysłowej. Są wynikiem zmian w centralnym układzie nerwowym.
W celu precyzyjnego wskazania trudności u dziecka używa się trzech określeń: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Ich rozumienie jest następujące:
Dysleksja - to trudności w opanowaniu umiejętności czytania.
Dysgrafia - to zaburzenia dotyczące techniki pisania, objawiające się niskim poziomem graficznym pisma.
Dysortografia - to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, również zasad ortograficznych.
Zaburzenia te najczęściej współwystępują, ale mogą mieć charakter izolowany.W starszym wieku szkolnym kłopoty z czytaniem zmniejszają się, a czasem ustępują, natomiast trudności w pisaniu utrzymują się przez wiele lat.
PRZYCZYNY DYSLEKSJI.
W literaturze można znaleźć kilka koncepcji wyjaśniających etiologię zaburzeń w nauce czytania i pisania:
genetyczna ( wrodzona, odziedziczona )
- opóźnionego dojrzewania centralnego układu nerwowego
- hormonalna (nieprawidłowy rozwój lewej półkuli mózgowej spowodowany nadprodukcją testosteronu w okresie płodowym )
- psychodysleksji (zaburzenia emocjonalne: stres, uraz psychiczny)
- organiczna (mikrouszkodzenia struktury mózgu w czasie ciąży, porodu, spowodowane np. lekami, niedotlenieniem )
JAK ROZPOZNAĆ DYSLEKCJĘ ?
Dysfunkcje w obrębie centralnego układu nerwowego powodują zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej oraz słuchowej, orientacji przestrzennej, sprawności motorycznej.
Rozpoznania zaburzeń dokonujemy na podstawie analizy niepokojących objawów, na które powinni zwrócić uwagę rodzice i nauczyciel uczący dziecko w I klasie:
- Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
- Nie umie zawiązywać sznurowadła, zapinać guzików, posługiwać się nożyczkami.
Ma trudności z odtwarzaniem prostych szlaczków, figur geometrycznych, nie lubi rysować.


(…)

… I PISANIU:
Słabe postępy w czytaniu niezależnie od metody nauczania
Poważne trudności z pisaniem, nawet dziwaczne pismo, czasem niemożliwe do odczytania
znaczne pomyłki w prostej interpunkcji i gramatyce
mylenie liter o podobnym kształcie ( p-b, b-d )
opuszczanie lub mylenie krótkich wyrazów
niestaranne lub błędne formowanie litery
pomyłki dotyczące stosowania wielkich liter
mylenie liter o podobnym…
… prostych pamięciowych obliczeń
Unikanie czytania za wszelką cenę, dzieci dyslektyczne nigdy nie czytają dla przyjemności
Brak umiejętności płynnego czytania
Opuszczanie liter i sylab lub ich dodawanie
Niekonsekwencja w pisaniu wcześniej wyćwiczonych i zapamiętanych wyrazów
Trudności w odpowiadaniu na pytania do czytanego tekstu
Niezdolność do zapamiętania wyrazów i zwrotów dyktowanych
Rysunki ubogie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz