Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

note /search

Dysleksja-opracowanie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1330

Dysleksja rozwojowa - to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, mimo stosowania obowiązujących metod nauczania, normalnej inteligencji dziecka i sprzyjających warunków społeczno - kulturowych. Definiujemy dysleksję jako specyficzne tr...

Lateralizacja-opracowanie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Lateralizacja- przewaga staranna jednej strony ciała dziecka nad drugą. Rodzaje lateralizacji: Jednorodna- do której zaliczamy: Prawostronną- dominacja prawej ręki, oka, nogi. Świadczy ona o dominacji lewej półkuli mózgu Lewostronna- domi...

Słuch fonemowy i fonetyczny-opracowanie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1211

Słuch fonemowy i fonetyczny W całokształcie rozwoju dziecka znaczną rolę odgrywa mowa, której prawidłowy rozwój może być zakłócony przez wiele czynników. Do jednego z nich należy słuch mowy. Słuch fonematyczny i fonetyczny w znacznych stopniu warunkuje osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy oraz opa...

Zaburzenia percepcji wzrokowej-opracowanie

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Podstawy pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

Zaburzenia percepcji wzrokowej Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń Wrażenie wzrokowe powstaje na siatkówce, ale rozpoznanie tego, co się spostrzega, dokonuje się w mózgu ...