kierowanie zespołami - zasady wynagradzania, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - zasady wynagradzania, omówienie - strona 1 kierowanie zespołami - zasady wynagradzania, omówienie - strona 2 kierowanie zespołami - zasady wynagradzania, omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Zasady wynagradzania, jak motywować do pracy: zasada wyprzedzania oczekiwań, zasada trudno dostępnej nagrody, zasada natychmiastowej nagrody, zasada właściwego adresata nagrody. Nagrody bezpośrednie: pensje, premie, zmiany warunków i organizacji pracy, zmiany technologii, udogodnienia dotyczące czasu pracy. Nagrody pośrednie: zniżki, specjalne świadczenia dla pracowników i ich rodzin, ułatwienia życiowe, udogodnienia bankowe i ubezpieczenia, opieka zdrowotna, wspieranie szkoleń, atmosfera i relacje pracownicze, prestiż firmy. Motywowanie poprzez przydzielanie pracy lekko przewyższającej możliwości pracownika. Przewaga nagród nad karami. Dobry obieg informacji w organizacji. Informacja zwrotna o skutkach działań pracownika. Okresowa ocena jakości pracy: wyników pracy, wiedzy, dokładności, inicjatywy, postawy wobec innych, zdolności uczenia się pracownika.
Doskonalenie i szkolenie pracowników - identyfikowanie potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w odniesieniu do zadań, które mają wykonywać, podejmowanie decyzji o typie szkolenia i kierowanie na nie wskazanych pracowników przy uwzględnieniu kosztów szkolenia, określanie pożądanych rezultatów szkolenia i ocena jego rzeczywistych wyników w odniesieniu do tych oczekiwań, analiza finansowa. Celem szkolenia jest dostarczenie pracownikowi umiejętności i wiedzy pozwalającej na wykonywanie przydzielonej pracy w skuteczny sposób. Celem doskonalenia jest stałe podnoszenie kwalifikacji personelu, aby mógł on sprostać określonym przyszłym wymaganiom organizacyjnym. Plan szkoleniowy jest zintegrowany z zadaniami zespołu, potrzebami organizacji (zmiany kadrowe, wprowadzanie nowych programów), sytuacją finansową, wymaganiami stawianymi pracownikom. Utrzymanie dobrego klimatu pracy: znaczenie regulaminów wewnętrznych i innych przepisów określających obowiązki oraz prawa pracowników i wzajemne relacje na linii przełożony - podwładny, rozwiązywanie konfliktów w środowisku pracy (identyfikowanie przyczyn), podejmowanie działań dyscyplinujących.
Proponowany sposób zaliczenia: Sprawdzian pisemny
Osoby firmujące przedmiot: Mgr Izabela Stawowa
Zalecana literatura: Webber R.A.: Zasady Zarządzania Organizacjami, PWE, Warszawa,1984
Sedlak K. red.: Strategie w biznesie, Biblioteka Menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1993 Reddin B.: Testy dla menedżerów stawiających na efektywność, Alma-Press, Warszawa, 1993
Stawowa I.: Obowiązki kierownika w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Zeszyty Naukowe Ośrodka Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, nr 1/1995
Ćwiczenie 1. Kto Twoim zdaniem powinien sporządzać opis pracy dla danego stanowiska? Uzasadnij swoją odpowiedź. Bezpośredni przełożony, któremu podlega dane stanowisko

(…)

… telefonicznych, określanie ich charakteru i celu, udzielanie odpowiedzi na rutynowe pytania, sporządzanie programów podróży służbowych pracowników Działu, dokonywanie rezerwacji, ustalanie i umawianie spotkań w imieniu Szefa, przyjmowanie i rejestrowanie poczty, identyfikowanie, kierowanie do adresatów korespondencji i przechowywanie jej, zamawianie materiałów biurowych, uzupełnianie segregatora z aktualizacją przepisów prawnych
wiedza i umiejętności: posługiwanie się komputerem, kserokopiarką, faxem, dobra znajomość ortografii, gramatyki, interpunkcji języka polskiego, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, ogólna wiedza o pracy całej organizacji, zadań poszczególnych osób, znajomość ogólnych zasad prowadzenia biura, umiejętność planowania pracy, samodzielnego zebrania danych do przygotowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz