Interpolacja - strona 3

note /search

Jawne metody wielokrokowe

  • Politechnika Gdańska
  • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

się interpolacji wielomianem Lagrange’a drugiego stopnia. P(x)=[X][L]{F} , przyjmując, że węzeł poczatk...