Intencjonalność

Łańcuch poznawczy - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Bogumiła Kaniewska
  • Teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

przez filozofów egzystencji. Dla fenomenologii ważne znaczenie ma pojęcie intencjonalności, które Husserl...

Teoria alberta bandury

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Henryk Gasiul
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3059

i otoczenia. Co powoduje, że człowiek jest istotą aktywną: 4 źródła aktywności podmiotu: - intencjonalność...

Rozwój moralny - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Bednarz
  • Psychologia wieku młodzieńczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232

zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych Trzeba wziąć pod uwagę 2 rodzaje sądów. Intencjonalność...