Inicjalizacja - strona 5

Microsoft Windows XP

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

(ang. HAL — Hardware Abstraction Layer). Etap 7 — inicjalizacja jądra systemu. Etap kończący fazę...

Polityka - pomoce na zajęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

wyznaczenia nieoznaczoności fazy M. Inicjalizacja: wykonwywana na początku pomiaru i po każdej utracie cyklu...

Podstawy tworzenia aplikacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Programowanie urządzeń mobilnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

() inicjalizacja MIDlet’u lub powrót ze stanu zatrzymania pauseApp() zatrzymanie aplikacji (np. podczas odbierania...

Pytania otwarte z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Sroka
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 210
Wyświetleń: 924

zapotrzebowania lub zapytania zewnętrzne itp. Inicjalizacja i plan projektu - Sponsor projektu - Dyrektor...

Techniki obliczeniowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

logarytmiczna; end; v_dla_axis=[-r0,r0,-r0,r0]; x_mem=[]; y_mem=[]; % inicjalizacja pamieci trajektorii; figure...

Systemy operacyjne - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

. Tworzenie procesu przydział unikatowego identyfikatora, przydział pamięci dla procesu, inicjalizacja PCB...

Heurystyki i metaheurystyki-wyklad

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

• • • Inicjalizacja (losowa) depozytu feromonów na wszystkich krawędziach (i,j): τij(0)=U(0,max) Umieszczenie mrówek...

Połączenia tunelowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1449

jednocześnie zachowanie bezpieczeństwa przy zdalnym przesyłaniu danych. Inicjalizacja połączenia wykonywana...