Podstawy tworzenia aplikacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy tworzenia aplikacji - strona 1 Podstawy tworzenia aplikacji - strona 2 Podstawy tworzenia aplikacji - strona 3

Fragment notatki:


  Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME  ćwiczenia 1      Budowa aplikacji MIDP    •  utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.MIDlet    Klasa musi posiadać przynajmniej trzy metody:    •  startApp() inicjalizacja MIDlet’u lub powrót ze stanu zatrzymania  •  pauseApp() zatrzymanie aplikacji (np. podczas odbierania rozmowy)  •  destroyApp() zamknięcie aplikacji          Szkielet aplikacji    import javax.microedition.midlet.MIDlet;    public class PierwszyMIDlet extends MIDlet {      public void startApp(){    }      public void pauseApp(){    }      public void destroyApp(boolean unconditional){    }    }    1       Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Wyświetlanie informacji na ekranie    import javax.microedition.lcdui.*;  import javax.microedition.midlet.MIDlet;    public class PierwszyMIDlet extends MIDlet {        // wykorzystanie klasy TextBox (okno tekstowe)    private TextBox tb;        public void startApp() {            // tworzymy obiekt klasy TextBox        tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie   programów w Javie ME nie jest trudne", 160,  TextField.UNEDITABLE);          // ustawiamy ekran poczatkowy        Display.getDisplay(this).setCurrent(tb);    }        public void pauseApp() {    }        public void destroyApp(boolean u) {    }  }      Należy pamiętać o poprawnym wykorzystaniu utworzonych obiektów (sprawdzamy czy  istnieje referencja lub tworzymy obiekty w konstruktorze MIDletu)    // tworzymy obiekt klasy TextBox tylko gdy go jeszcze nie ma  if (tb == null) {      tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie programów w Javie ME   nie jest trudne", 160, TextField.UNEDITABLE);    }    // tworzymy obiekt w konstruktorze MIDletu  public PierwszyMIDlet() {      tb = new TextBox("Wyświetlanie tekstu", "Pisanie programów w Javie ME   nie jest trudne", 160, TextField.UNEDITABLE);    }      Obsługa komend w MIDletach związana jest z implementacją interfejsu CommandListener    public void commandAction(Command c, Displayable d);      2       Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Przykładowa aplikacja z obsługą komend (zamykanie MIDletu)    import javax.microedition.lcdui.*;  import javax.microedition.midlet.MIDlet;    /**   * MIDlet: Wyswietlanie tekstu   * Klasa główna: TextBox (dziedzicząca z klasy Screen)   */  public class WyswietlanieTekstu extends MIDlet implements CommandListener { 

(…)

… == exitCommand) {
destroyApp(true);
notifyDestroyed();
}
}
}
3
Programowanie urządzeń mobilnych
Podst a wy t wo rzen ia a pl ik acj i
Klasy wykorzystywane przy tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika
(pakiet javax.microedition.lcdui)
Komponenty GUI wysokiego poziomu
Nazwa klasy
Alert
Opis
Wyświetlanie przez pewien czas lub też do chwili akceptacji przez
użytkownika okna dialogowego z komunikatem, obrazkiem…
…()
public ProstyFormularz () {
frm = new Form("Obliczanie wartości brutto");
netto = new TextField("Podaj kwotę netto:", null, 20, TextField.DECIMAL);
frm.append(netto);
exitCommand = new Command("Zakończ", Command.EXIT, 0);
calcCommand = new Command("Oblicz", Command.SCREEN, 1);
frm.addCommand(exitCommand);
frm.addCommand(calcCommand);
frm.setCommandListener(this);
}
public void startApp() {
// ustawiamy…
… zadania o nową komendę „Test” umożliwiającą
wyświetlenie Alertu (wykorzystaj klasę Alert) zawierającego wpisany do tej pory
tekst.
3. Korzystając z klasy Form oraz odpowiednich komponentów utwórz MIDlet
pobierający od użytkownika imię oraz dzień i miesiąc urodzenia oraz wyświetlający
po wybraniu opcji „Podaj znak” odpowiedni znak zodiaku (np. Kasia jest Bykiem).
4. Zmodyfikuj kod aplikacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz