Programowanie urządzeń mobilnych

note /search

Urządzenia mobilne

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Programowanie urządzeń mobilnych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Mobilny dostęp do sieci Programowanie Urządzeń  Telefonia ruchoma w Polsce Mobilnych 45 40 35 nl m   30 w ó Mobile Web kin  25 w okty  20 ż u abz  15 cil 10 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Urząd  Komunikacji  Elektronicznej:  http://www.uke.gov.pl 2 Rozwój urządzeń mobi...

Podstawy tworzenia aplikacji

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Programowanie urządzeń mobilnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791

  Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME  ćwiczenia 1      Budowa aplikacji MIDP    •  utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.MIDlet    Klasa musi posiadać przynaj...

Podstawy tworzenia aplikacji 2

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Programowanie urządzeń mobilnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

  Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME  ćwiczenia 2      Wykorzystanie plików graficznych w MIDlet’ach    •  utworzenie obi...

Podstawy tworzenia aplikacji 3

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Programowanie urządzeń mobilnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

  Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME  ćwiczenia 3      Wykorzystanie klasy List do tworzenie menu    •  Klasa List - tworzenie list wyboru (EXCLUSIVE, MULTIPLE, IMPLICIT)  •  Dodatkowe...