Podstawy tworzenia aplikacji 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy tworzenia aplikacji 3 - strona 1 Podstawy tworzenia aplikacji 3 - strona 2 Podstawy tworzenia aplikacji 3 - strona 3

Fragment notatki:


  Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME  ćwiczenia 3      Wykorzystanie klasy List do tworzenie menu    •  Klasa List - tworzenie list wyboru (EXCLUSIVE, MULTIPLE, IMPLICIT)  •  Dodatkowe możliwości (dodatkowe komendy, pliki graficzne itp.)    Przykładowa aplikacja            import javax.microedition.midlet.MIDlet;  import javax.microedition.lcdui.*;  import java.io.*;    public class MenuLista extends MIDlet implements CommandListener {        private Display dp;      // wykorzystanie klasy List (3 listy: menu główne + listy wyboru)    private List mainMenu, samochodyLista, plytyLista;        // wykorzystanie klasy Form (formularz w ustawieniach)    private Form formularz;        // wykorzystanie klasy TextField (pole tekstowe w formularzu)    private TextField tf;        1       Programowanie urządzeń mobilnych  Po ds t a wy  t wo rz e n ia  a pl ik ac j i         // wykorzystanie klasy Alert (informacje o programie)    private Alert info;        // wykorzystanie klasy Command (polecenie OK na ekranach)    private Command oKCommand;      // wykorzystanie klasy Image (obrazki w menu głównym i na listach);    private Image samochod, plyta, konfiguracja, informacja, wyjscie;      public MenuLista() {            // utworzenie menu głównego aplikacji (wykorzystanie listy typu IMPLICIT)      mainMenu = new List("Menu aplikacji", List.IMPLICIT);      // utworzenie obrazków z plików znajdujących się w katalogu res      try {          samochod = Image.createImage("/car.png");          plyta = Image.createImage("/cd.png");          konfiguracja = Image.createImage("/settings.png");          informacja = Image.createImage("/info.png");          wyjscie = Image.createImage("/exit.png");        }        catch (IOException e) {          System.out.println("Brak obrazka!");        }            // dodanie kolejnych pozycji menu (drugi parametr obiekt klasy Image)    mainMenu.append("Samochody", samochod);    mainMenu.append("Płyty CD", plyta);    mainMenu.append("Konfiguracja", konfiguracja);    mainMenu.append("Informacja o programie", informacja);    mainMenu.append("Wyjście", wyjscie);        // ustawienie nasłuchiwacza (bieżąca klasa)        mainMenu.setCommandListener(this);              // utworzenie polecenia OK    oKCommand = new Command("OK", Command.OK, 0);      // utworzenie listy samochodów (wykorzystanie listy typu EXCLUSIVE) i dodanie   // pozycji        samochodyLista = new List("Wybierz samochód", List.EXCLUSIVE);        samochodyLista.append("Fiat Panda", samochod);        samochodyLista.append("Ford Mondeo", samochod); 

(…)

… i
// zamykamy strumień danych wejściowych
in.close();
}
} catch (IOException e) {
System.out.println ("Bład wejścia/wyjścia");
} catch (RecordStoreException e) {
System.out.println ("Błąd zapisu RMS");
}
// dodajemy polecenie powrotu do głównego menu
listaNotek.addCommand(backCommand);
// ustawiamy nasłuchiwacza na bieżącą klasę
listaNotek.setCommandListener(this);
// ustawienie głównego ekranu na listę notek…

else if (c == saveCommand) {
// tworzymy strumień danych wyjściowych
ByteArrayOutputStream arrayStream = new ByteArrayOutputStream();
DataOutputStream out = new DataOutputStream(arrayStream);
try {
// wpisujemy dane pobrane z pola tekstowego do strumienia
out.writeUTF(tb.getString());
// tworzymy tablice bajtów
byte[] data = arrayStream.toByteArray();
// dodajemy rekord
rs.addRecord(data, 0…
…("Pink Floyd - Dark Side of The Moon", plyta);
plytyLista.append("Guns n' Roses - Use your Illusion", plyta);
plytyLista.append("Queen - Innuendo", plyta);
plytyLista.append("Led Zeppelin - IV", plyta);
// dodanie do listy płyt CD polecenia OK
2
Programowanie urządzeń mobilnych
Podst a wy t wo rzen ia a pl ik acj i
plytyLista.addCommand(oKCommand);
// ustawienie nasłuchiwacza (bieżąca klasa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz