Inicjał - strona 3

Typy dokumentów - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ewa Maria Krawiecka
 • Edukacja naukowo-informatyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

od 1455 do 1500 roku (od tego czasu - era Guttenberga). Były robione ręcznie, zwłaszcza inicjały...

Zawieranie umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 966

stron, którzy prowadzili rokowania, umieszczają pod przygotowanym tekstem swoje inicjały (parafy...

Sztuka wieków ciemnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

. Występują też strony dywanowe - całkowicie wypełnione plecionką oraz inicjały. -> Ewangeliarz z Lindisfarne...

Książka ksylograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Aleksandra Różycki
 • Historia książki polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1596

, jak karty, inicjały, pieczęcie, krótkie napisy. Płytki metalowe o wypukłym rysunku były przytwierdzane...

Zasady pisania referatu

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2233

: Times New Roman, rozmiar 10, odstępy 1.0. 2.5.1. Dane dotyczące źródła a) inicjał (inicjały) imienia...

Umowy Państwowe - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr P. Grzebyk
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

i nic w nim po parafowaniu nie można zmieniać. Parafa to inicjały pełnomocnika) i podpisywane są przez pełnomocników Umowa...

Forma oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

woli strony przez nią podpisane. inicjały to nie podpis, a służą jedynie do złożenia parafy...

Biologia komórki roślinnej - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Beata Zagórska-Marek
 • Biologia komórki roślinnej
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1946

. Cytoszkielet tubulinowy w inicjałach kambialnych jest bardzo delikatny, ale widać wyraźny ukośny układ...