Indywiduum - strona 4

Socjologia moralności - wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia moralności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

indywiduów w jakiś sposób współzależnych Ukierunkowanie na wspólne wartości ma wagę moralną: tworzy...

Typ idealny M Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2079

ujętych w myślowym obrazie. - 2-gie znaczenie odnosi się do indywiduum historycznego jakim jest np...

Interes społeczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

. Jednak brak jest gwarancji, że indywidua będą dążyć do swego szczęścia w sposób racjonalny i bezkolizyjny...

Presupozycja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

, które zawierają charakterystyczne zwroty, np.: - deskrypcje określone i nazwy indywiduum - zakłada istnienie...

Style rozumowań i wnioskowań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Danuta Sobczyńska
 • Filozofia nauki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

, oparcie to indywidua i zbiory. Rozróżnienie na istotę i na zjawiska, główne zagadnienie teorii poznania...