Indywiduum - strona 2

note /search

Przemysł kulturalny-opracowanie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Teoria komunikowania masowego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1099

, a nie własnymi treściami) - twory kulturowe są przede wszystkim towarami - indywiduum to złudzenie („system...

Fryderyk Nietzsche, Wola mocy

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Historia filozofii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 875

. najmniejszych indywiduów nie należy rozumieć w sensie "indywiduum metafizycznego" i atomu, że sfera ich mocy...

Mikołaj z Kuzy - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

z nich przejawia się w stanie „ściągniętym”, jako natura jednostkowa. Nadto każde indywiduum odzwierciedla...

Wykład - Mikołaj z Kuzy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

z nich przejawia się w stanie „ściągniętym”, jako natura jednostkowa. Nadto każde indywiduum odzwierciedla...

Wykład o holizmie

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

w tych zespołach coś więcej niż tylko sumę organizmów, widzi w nich jakby indywidua wyższego rzędu, posiadające...

Wykład o neowitalistach

  • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

jest ponadto znajomość fazy końcowej, jaką indywidua gatunku, do którego dany organizm na­leży, osiągają w swym...