Impresjonizm - strona 9

Leopold Staff - całość

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1386

muzyczne (refren), wyrazy dźwiękonaśladowcze, oraz określenia kolorystyczne. Impresjonizm w wierszu. Staff...

Bruno Schulz

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dorota Pazio
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1162

boheter-narratora → rzeczywistość zawsze jest wypadkową zderzenia różnych elementów, impresjonizm...

Tokio referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Wiesław Drobek
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2303

do nowoczesności Bridgestone Bijutsukan - ekspozycja europejskiego malarstwa, szczególnie impresjonizmu...

Kanon

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2569

europejskiej i Młoda Polska (wraz z recepcją impresjonizmu) (galeria) Umiejętność rozpoznania: - Antonio Gaudi...

Transgresje cielesności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

, poprzez impresjonizm, abstrakcjonizm, konceptualizm, aż do współczesnych form instalacji i sztuki mediów...

Podział i opis epok

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1743

Rozdział I Antyk Grecja i Rzym odgrywały przed wielu wiekami rolę dwóch europejskich mocarstw. Tworzyły one cywilizację, która stała się później podstawą rozwoju całego kontynentu. Polska jako państwo jeszcze wówczas nie istniała, nie istniała więc też literatura polska. Jakkolwiek podobnie jak inn...

Historia powszechna XIX w.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. nadzw. UKW Andrzej Topij
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3969

UKW Andrzeja Topija, który wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Notatka składa się z niecałych 70 stron. Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: secesja-styl w sztuce; polityka bałkańska Austro-Węgier w latach 1878-1903; rozwój terytorialny USA; I wojna bałkańska; II ...

Waclaw Berent Prochno

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2100

impresjonistyczną, przekazującą fragmentaryczne widzenie przedmiotu. Impresjonizm przejawia...