Iloczyn rozpuszczalności od czego zależy - strona 5

Wykład - chemia analityczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
 • Chemia analityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

rozp. związek. iloczyn rozpuszczal.- stała termodynamiczna opisująca równowagę reakcji, będącej...

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

się jako: I = cH{+} x cOH{-} 150 Iloczyn jonowy wody w temperaturze 20 C wynosi: 10{-14} 202 Iloczyn...

Stałe fizykochemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Stałe fizykochemiczne StęŜeniowe iloczyny rozpuszczalności dla t=25°C. Wartości podano jako pKSo...

Konduktometria - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Kamil Wojciechowki
 • Laboratorium analizy instrumentalnej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2051

im większy jest iloczyn rozpuszczalności strącanej soli ,kompleksometryczne-wykorzystuje się reakcje...

Zakres materiału - kolokwium I

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Zygmunt Gontarz
 • Chemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2226

posiadają moment magnetyczny. Jak zmienia się i od czego zależy średnia energia wiązania nukleonów w jądrze...

Ogniwa chemiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

o różnych stężeniach roztworów oraz wyznaczenie iloczynu rozpuszczalności trudnorozpuszczalnej soli srebra...

Trójkąt Gibbsa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4634

teoretyczny W ćwiczeniu występuje układ trójskładnikowy z ograniczoną rozpuszczalnością, która występuje...