Holowanie - strona 6

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Ubezpieczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2093

, warsztatach, przekazanie pilnej wiadomości, naprawa na miejscu lub holowanie pojazdu). Ubezpieczenie...

Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Paweł Korzeniowski
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5600

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, postępowanie z odpadami, zasady gospodarowania odpadami, ochrona wód morskich. Ponadto są w niej poruszane zagadnienia takie, jak: Konwencje Helsińskie dotyczące obszaru Mor...

Prawoznastwo - Kodeks morski

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

morskiego lub pozyskiwania innych zasobów morza, holowania, ratownictwa morskiego, wydobywania mienia...