Histogram - strona 3

Kolokwium z ekonometrii

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

. Analiza rozkładu stóp zwrotu wraz z interpretacjami, wykresy stóp zwrotu i histogramy z opisem, badanie...

Grafika Komputerowa - wykład 5

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Grafika komputerowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 4060

Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności Grafika Komputerowa wykład 5: Histogram obrazu...

Testy nieparametryczne, testy zgodności

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
 • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

elementów populacji jest narysowanie histogramu rozkładu zaobserwowanego w próbie. Uzyskane z rysunku...

Automatyczna rejestracja wynikw

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Misiak
 • Metrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1134

przez nas z wykresu. Histogram jest to wykres słupkowy ukazujący, ile razy dana wielkość zmierzona pojawiła...

Raport o palących matkach

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Testowanie hipotez
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

. Porównanie wykresów histogramowych: Wnioski: Histogram dla matek palących(a1) jest bardziej zbliżony...

Ćwiczenia ze statystyki

 • Politechnika Warszawska
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

, 18, 9, 4, 17, 16, 12 2. Narysować histogram dla obserwacji (przyjąć 5 przedziałów) 8, 5, 17, 18, 9, 4...