Histogram - strona 19

Pytania z egzaminu ze statystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Ewa Wycinka
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2198

) Do prezentacji danych można użyć histogramu d) Do budowy szeregu rozdzielczego należy zastosować grupowanie...

Regresja wieloraka.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

rozkłady głównych zmiennych, będących przedmiotem naszego zainteresowania. Możemy tworzyć histogramy...

Teoria na kolokwium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3045

określanego wspólnego zakresu fal elektromagnetycznych. 38. ANALIZA OBRAZU CYFROWEGO - HISTOGRAM OBRAZU...

Statystyka opisowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1701

. Do powierzchniowych należą histogram zwykły i skumulowany. Formy te są graficznym przedstawieniem szeregów...

Statystyka opisowa - zadania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2478

polega na: Sporządzić wykres (histogram) - przez co uzyskamy odpowiedź na asymetrię i wzajemne położenie...