Histogram - strona 14

Statystyka wyklad 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 945

wieku * histogram * diagram kołowy * wykres słupkowy 4 Przykład 4 Gospodarstwa domowe wg liczby dzieci...

Listy zadań - statystyka

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Piotr Peternek
 • Statystyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 7861

) powyżej 50. LISTA ZADAŃ ZE STATYSTYKI 1 1. Który z poniższych rysunków może przedstawiać histogram...

Właściwości miar pozycyjnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Walasek-Jarosz
 • Statystyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1841

przedziałowym można również wyznaczyć graficznie. Sprowadza to się do wykreślenia histogramu liczebności...

Analiza ekonomiczna i jej przedmiot

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

) przedstawiaja dynamike, powierzchniowe to slupki, kola, histogramy. Forma opisowa: ilustracja slowna (czesc...

Poziom rozwoju us_ug w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia usług
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

ze względu na poziom rozwoju usług uznaliśmy natężenie usług Nu. Stworzyliśmy histogram obrazujący liczbę...

Jakość produktu, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Jerzy Grudziński
 • Technologia materiałów budowlanych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1309

Arkusz kontrolny (lista zbiorcza) Histogram Diagram korelacji Diagram przyczynowo - skutkowy Analiza...