Zastosowanie techniki mikrokomputerowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zastosowanie techniki mikrokomputerowej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zastosowanie techniki mikrokomputerowej do wspomagania zwalczania pożarów.
Aby uniknąć błędów związanych z akcjami pożarowymi w kopalniach do wspomagania zwalczania zagrożenia pożarowego wprowadza się m.im. technikę mikrokomputerową przy czym obserwuje się trzy tendencje w tym zakresie. Pierwsza - sprawdza się do opracowania narzędzi wspomagających kierownika akcji poprzez wprowadzenie do komputera kopalnianego planu pogotowia przeciw pożarowego. Druga - to wprowadzenie automatycznej kontroli zagrożeń pożarowych. Trzecia - to próby komputerowej symulacji pożarów podziemnych przy różnych a priori założonych lokalizacjach ognisk pożarowych w kopalnianej sieci wentylacyjnej. 14.1.Komputerowy plan akcji przeciwpożarowej.
Obejmuje wszystkie elementy, które zawiera kopalniany plan akcji przeciwpożarowej i plan ratownictwa. Np. skomputeryzowany plan akcji ppoż SAP-1 ,umożliwia przeglądanie na monitorze komputera odpowiednich fragmentów tych planów (zabezpieczeń odpowiednich rejonów kopalni, stref zagrożenia, posterunków zabezpieczających dojście do tej strefy, instrukcji wyprowadzenia załogi z miejsc zagrożonych czy też tzw. przestrzennej książki telefonicznej. Wyświetlenie na ekranie monitora tych informacji, na każde żądanie, wspomaga kierownika akcji, np. dyspozytora kopalni. Tak więc zgodnie z planami ppoż dyspozytor po ogłoszeniu alarmu pożarowego i ustaleniu prawdopodobnej lokalizacji pożaru i miejsca przebywania załogi wywołuje w systemie SAP-1 program „Pożar” i dzięki niemu ma możliwość szybkiego przeglądania odpowiednich schematów opracowanych wcześniej w planie akcji przeciwpożarowej i przechowanych w pamięci komputera, określenia strefy zagrożenia, przeglądania planu rozmieszczenia posterunków instrukcji wyprowadzania załogi z rejonu objętego pożarem, rozmieszczenia telefonów lub innych środków łączności z załogą. Informacje są wtedy prawdziwe gdy poprawnie w planie ppoż przewidziano lokalizację pożaru. Program ten daje możliwość określenia listy osób odpowiedzialnych za różne odcinki prac ratowniczych.
14.2.Automatyczna kontrola zagrożenia pożarowego. (SAP-1)
W niektórych kopalniach głębinowych (np. KS Bochnia, KWK Czeczot) jest stosowany system alarmowania pożarowego SAP-1, który wykorzystuje aktualne możliwości techniczne do wspomagania służb wentylacyjnych kopalń w kontroli zagrożeń pożarowych oraz monitorowanie przebiegu pożaru. W SAP-1 wykorzystuje się nowoczesne czujniki do pomiarów powietrza kopalnianego oraz współczesną technikę komputerową wspomaganą odpowiednimi algorytmami przetwarzania danych pomiarowych. Wszystkie stany nienormalne są sygnalizowane dyspozytorowi a w przypadku ogłoszenia akcji pożarowej jego działania są wspierane przez ten system.
Czujniki stosowane w SAP-1:

(…)

… tablicy.
Zastosowany model matematyczny opisujący dynamikę pożaru wymaga przygotowania danych:
- miejsce występowania pożaru (nr bocznicy, odległość od początku bocznicy do ogniska pożaru
- wartość opałowa spalonego materiału i jego ciepło spalania
- nachylenie, obwód, przekrój poprzeczny bocznicy oraz dług. obszaru bocznicy objętej pożarem
- początkowa oraz maksymalna powierzchnia pożaru, masa palącego się materiału, stała czasowa rozwoju pożaru, wsp. proporcjonalności określający zużycie masy tlenu potrzebnego do spalania, wsp. nadmiaru powietrza
- wsp. cieplnego przewodzenia skał, właściwa pojemność cieplna skał, gęstość skał. …
… bocznicy sieci oraz ogniska pożaru
- parametry fizykochemiczne dotyczące spalanego materiału -własności masywu skalnego otaczającego bocznicę sieci went. objętej pożarem.
2. wczytanie danych początkowych oraz brzegowych charakteryzujących analizowany przypadek pożaru, będący przedmiotem obliczeń.
3. Wczytanie danych wynikających z przyjętej metody numerycznej, jak np. długości kroku czasowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz