Hipokamp - strona 9

Psych. kliniczna2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

skroniowych i czołowych 3 Zmniejszenie objętości hipokampa oraz zmniejszenie liczby i dystrybucji neuronów 4...

Psychopatologia ćwiczenia

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Magdalena Rode
  • Psychopatologia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2212

- reakcja wolna(hipokamp i kora nowa) HIPOKAMP: integruje informacje pochodzące ze środowiska i organizmu...

Terapia czaszkowo-krzyżowa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Piotr Bosek
  • Fizykoterapia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

bodźca. Mechanizmy neuronowe odruchu (drogi w układzie siatkowatym i hipokampie) służą jako wskaźniki...

Trzewia układ nerwowy

Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

99. Budowa ogólna jamy ustnej Jama ustna dzieli siê na przedsionek i jamê ustn¹ w³aœciw¹. Wejœcie do przedsionka stanowi szpara ust, ku ty³owi przed³u¿a siê w cieœñ gardzieli, która ³¹czy jamê ustn¹ w³aœciw¹ z gard³em. Przedsionek jamy ustnej to szczelina w kszta³cie podkowy, od przodu ograniczona w...

Anatomia - pytania egzaminacyjne

  • Anatomia człowieka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4403

Opisuje m.in. takie zagadnienie jak: budowa stawu, powierzchnie stawowe, torebka stawowa, jama stawowa, rodzaje połączeń kości, połączenia ciągłe, połączenia maziowe, stawy, budowa kręgu szczytowego, cechy kręgów szyjnych, staw szczytowo ? potyliczny, staw szczytowo-obrotowy, cechy kręgów piersiowy...

Maruszewski r. 1-4

  • dr Wanda Osikowska
  • Procesy poznawcze
Pobrań: 2814
Wyświetleń: 4900

Osikowska. Notatka składa się z 24 stron. Problemy podstawowe historia psychologii poznawczej Hermann Ebbinghaus - „psychologia ma długie dzieje i krótką historię”, a poznawcza jeszcze krótszą historię. 1879, Wilhelm Wundt zakłada laboratorium psychologiczne w Lipsku na uniwersytecie konferencj...