Hartowanie - strona 6

Produkcja szkła

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Dorota Marczyńska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1638

formach. - odprężanie - hartowanie Wyroby umieszcza się w odprężarce, gdzie stygną w sposób kontrolowany...

Stale narzędziowe - omówienie

  • Politechnika Śląska
  • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

¿noœci od hartownoœci wêglowe stale narzêdziowe dzieli siê na dwie grupy: 1. stale p³ytko hartuj¹ce, 2. stale g³êboko...

Stale stopowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr inż. Grzegorz Pękalski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

): przeciwdziała rozrostowi ziarna w wysokich temperaturach, zwiększa głębokość hartowania Cr - chrom (H): zwiększa...

Stale stopowe, mangan

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

): przeciwdziała rozrostowi ziarna w wysokich temperaturach, zwiększa głębokość hartowania Cr - chrom (H): zwiększa...