Hałda - strona 8

POMIAR STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

w hektarach na 100 km2 emisja pyłów w tonach na km2 powierzchnia hałd emitujących zanieczyszczenia pyłowe...

Balast ekologiczny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

, który składowany jest na hałdach. W tym balaście pozostają także inne cenne metale, ale ich pozyskiwanie...

Obieg wody

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Joanna Komorek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

przemysłowych np. hałdy popiołów z elektrowni cieplnych. Stężenie wapnia jest też większe w wodach podziemnych...

Przemysł sodowy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krzysztof Hoffmann
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2702

, przy kontakcie z powietrzem. Rozwiązano również problem hałd CaS. Przez działanie CO2 wypierano z CaS siarkowodór...

Pestycydy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Anna Maria Brzozowska
 • Toksykologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1428

podczas spopielania(1%) -przecieki i usuwanie ścieków przem. (13%) -hałdy, śmietniska (52%) W wyniku utleniania...

Nawigacja - Mona Passage

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Nawigacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

są dwie hałdy , które widziane z W namiarów w odległości ok. 18 mil przypominają kształtem kliny . Rafy...