Hałda - strona 11

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 217
Wyświetleń: 2660

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Mikrobiologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 931

piryt (FeS2) oraz inne siarczki hałd kopalnianych (środowiska antropogeniczne) „chorągwie kwasowe...

Gospodarka Energetyczna - omówienie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marek Szczerbowski
 • Gospodarka i Systemy Energetyczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2128

wód zasolonych – składowanie odpadów górniczych w hałdach • wynikające z przetwarzania i przesyłu...

Ochrona gleb w ochronie środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

, wyrównanie hałd, doprowadzenie do takiego stanu, w którym ilość wody i powietrza w glebie wystarczy aby mogły...

Zarys historii górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

interesował się chemią, a zwłaszcza wytopem cynku. Od hrabiego kupił starą hałdę pocynkową za niewielkie...