Grupa przestrzenna

Wyklad_06

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

symetrii przestrzennej – symbole grup przestrzennych 3. Symetria połoŜenia węzła sieci w symetrii...

Wykład - analiza popiołów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leśniewicz
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

jednostkowej i grupy przestrzennej oraz struktury cząsteczkowej. W metodzie tej bada się próbki w stanie...

Wyklad 5 -krystalofia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • Krystalografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

operacje symetrii (3) Grupy przestrzenne w klasie symetrii 4 Wtórne operacje symetrii - podsumowanie...

Rentgenografia-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

translacyjną sieci można uzyskać tzw. grupę przestrzenną charakteryzującą daną sieć krystalograficzną i daną...

Nauka o materiałach - wyklad 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

: - związek chemiczny (pierwiastek, wzór cząsteczkowy) - układ krystalograficzny, typ sieci i grupy...

Ciało stałe - pomoc naukowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

symetrii sieci przestrzennych: - 230 grup przestrzennych - w każdej grupie sieci przestrzenne o tych samych...

Metody-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biofizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Komórki elementarne będące podstawą sieci charakteryzują się określonymi wymiarami Grupa przestrzenna...

Minerały z grupy kaolinitu - opracowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

charakterystyczna jest trójskośna komórka elementarna i grupa przestrzenna C1 (Bish, 1993; Hobbs et al., 1997; Neder...