Wyklad 5 -krystalofia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyklad 5 -krystalofia - strona 1 Wyklad 5 -krystalofia - strona 2 Wyklad 5 -krystalofia - strona 3

Fragment notatki:


Wyk Wy ład 5 ad  Otwarte i wt Otwarte i w órne operacje symetrii rne operacje symetri 1. Otwarty iloczyn operacji symetrii 2. Osie  ś rubowe i płaszczyzny po ś lizgu 3. Sieci Bravais’a 4. Wtórne operacje symetrii Przekszta Przekszt łecenia izometryczne ecenia izometryczn Zamkni ę te 1. o ś  obrotu 2. centrum inwersji  (symetrii) 3. płaszczyzna symetrii 4. o ś  inwersyjna  (obrót i  odbicie w centrum) Otwarte 1. Translacja 2. o ś ś rubowa ( obrót +  translacja) 3. płaszczyzna po ś lizgowa  (odbicie + translacja) Otwarty iloczyn operacji symetrii i  Otwarty iloczyn operacji symetrii i translacji  translacji x’= 0x - 1y + 0z + 0 y’= 1x + 0y + 0z + 0 z’= 0x + 0y + 1z + t x’= a 11x + a13y + a13z + t1 y’= a 21x + a22y + a23z + t2 z’= a 31x + a32y + a33z + t3 Konsekwencj ą  zło Ŝ enia translacji z zamkni ę tymi  operacjami symetrii b ę dzie pojawienie si ę : •  nowych otwartych operacji symetrii: osi  ś rubowych  oraz płaszczyzn  ś lizgowych, •  sieci translacyjnych (tzw. sieci Bravais’a), •  wtórnych operacji symetrii. O ś  dwukrotna w dwukrotna  ła ś ciwa i dwukrotna  ciwa i dwukrotna ś rubowa rubow Para osi enancjomorficznych Para osi enancjomorficznyc Osie  Osie  ś rubowe  rubowe 6 1 i 6 i  5   symbol  O ś  symetrii  H-M  graficzny  Warto ść  wektora  translacji  jednokrotna właściwa  jednokrotna inwersyjna*    1  1  brak    -  -  dwukrotna właściwa  dwukrotna śrubowa  dwukrotna inwersyjna**     2    21    2 = m            -  1/2ao, 1/2bo lub 1/2co  -  trójkrotna właściwa  trójkrotna śrubowa     trójkrotna inwersyjna     3    31    32  3          -  1/3co  2/3co  -  czterokrotna właściwa  czterokrotna śrubowa        czterokrotna inwersyjna     4    41    42    43  4            -  1/4co ***  2/4co ***  3/4co ***  -  sześciokrotna właściwa  sześciokrotna śrubowa              sześciokrotna inwersyjna    6    61    62    63    64      65  6                                       -  1/6co  2/6co  3/6co  4/6co  5/6co  -    Charakterystyka osi symetrii wyst ę puj ą cych w  sieciach przestrzennych Płaszczyzna po aszczyzna p  ś lizgowa lizgow Rodzaje p Rodzaje  łaszczyzn symetrii aszczyzn symetri   Płaszczyzna symetrii  Symbol  mi ę dzynarodowy  Warto ść  wektora 

(…)


Struktura NaCl
Wtórne operacje symetrii
Wtórne operacje symetrii (2)
Wtórne operacje symetrii (3)
Grupy przestrzenne w klasie symetrii 4
Wtórne operacje symetrii - podsumowanie
Elementy
symetrii w klasie
symetrii
Wtórne elementy symetrii
(w grupach przestrzennych)
Oś właściwa
Osie właściwe o tej samej krotności, równoległe do wyjściowej, w innych połoŜeniach niŜ oś pierwotna
Osie właściwe o niŜszej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz