Grunty leśne - strona 11

Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

* POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY (art.14 ? 28) Zamawiający i wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. ? Kodeks Cywilny. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Może...

Zalesianie gruntów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

eksploatacji lasów i zajmowania gruntów leśnych pod uprawę rolną nasilał się aż do połowy XVIII w. Dopiero...

Finanse - Podatki państwowe

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów...