Granulacja - strona 11

note /search

Technologia wody i ściweków

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1694

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: ścieki, rodzaje ścieków, kolektory, ścieki bytowo-gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki opadowe, ścieki fekalne, chłodność odbiornika, reaktory, warunki w strefach bioreaktorów. A także: kraty i sita, wytyczne projektowania krat, odtł...

Powłoki malarskie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

13.1. Wiadomości ogólne W celu przedłużenia czasu użytkowania tworzyw budowlanych i nadania im estetycznego wyglądu, a niekiedy dla polepszenia ich właściwości użyt­kowych, np. higienicznych, pokrywa się je powłokami malarskimi ochron­no-dekoracyjnymi. Pokrywanie materiałów konstrukcyjnych powło...

Urabianie skał - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Górnictwo ogólne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2723

, - uzyskiwanie korzystnej granulacji urobku i małej ilości miału, - mały stopień zapylenia, - nieprzesuwanie...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4648

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Łożyska, stale szybkotnące, materiały spiekane - omówienie

  • Materiały inżynierskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1834

Spawalnictwo Spawanie: blaha A i blaha B- nadtapiamy krawędzie, często topimy dodatkowy materiał (np elektroda, a przypalniku acetylenowym- stopiwo). To co jest ciekłe nazywamy jeziorkiem spawalniczym. Zawsze występuje faza ciekła Zgrzewanie - nie ma fazy ciekłej w teorii, nagrzewamy do temp uplas...

Opracowanie do egzaminu z immunologii

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Immunologia
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4123

Poruszono w nich m.in. następujące tematy: ontogeneza układu immunologicznego; rola pierwotnych i wtórnych narządów limfatycznych; budowa grasicy; Komórki ukladu immunologicznego; dojrzewanie limfocytów T i B. OPRACOWANIE DO EGZAMINU Z IMMUNOLOGII 1. Ontogeneza układu immunologicznego Komórki ukł....

Praca magisterska - motywacja

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 959
Wyświetleń: 8701

SPIS TREŚCI Wstęp 1 Rozdział 1. Koncepcje motywacji Wprowadzenie 1.1.Motywacja jako pojęcie w psychologii 1.2.Teorie treści 1.2.1.Hierarchia potrzeb Maslova 1.2.1.1.Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji 1.2.1.2. Hierarchia potrzeb Maslova jako teoria motywacji pracowników 1.2.2...