Granica plastyczności - strona 8

Geotechnika - ćwiczenie 7

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

się granica płynności, a na granicy między konsystencją plastyczną i zwartą - granica plastyczności. Oprócz...

Stal - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

granicy plastyczności i udamości w zależności od zawartości węgla. Ważne są również stopień odtlenienia...

Metody analizy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

rozciągania prętów ze stali o wyraźnej granicy plastyczności. Charakterystycznymi punktami tego wykresu...

Wyznaczanie klasy przekroju

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4214

włóknie ścian­ki osiągają granicę plastyczności, w przypadku ściskania i zginania względem „mocniejszej...

Krzywe interakcji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Michał Knauff
 • Konstrukcje betonowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2464

ze zbrojeń nie osiąga się granicy plastyczności, trzeba do wzoru (PCTs) lub (PCCs) podstawić odpowiednie...