Granica plastyczności - strona 18

Grunty zapadowe-wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1799

pozostanie czysta i nie będzie erozji gleby. Grunty o wilgotności zbliżonej do granicy plastyczności...

Płatwie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3157

, i). Czę­sto na elementy te stosuje się stal o granicy plastyczności fy = 345+390 MPa, a także stal...

Aluminium i jego stopy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1155

. . Ich wytrzymałość na rozciąganie w stanie utwardzonym dyspersyjnie Rm = 700 MPa, a granica plastyczności R0,2 = 600...

Spawanie - opracowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Twiny
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1309

osiągnie wartość krytyczną, równą połowie granicy plastyczności przy jednoosiowym rozciąganiu lub ściskaniu...

Wody i skały - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1533

wilgotność odpowiadającą granicy plastyczności. 2. Woda higroskopijna -osmotyczna - maksymalna jej ilość...

Zjawisko plastyczności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski
 • Podstawy i techniki wytwarzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

stała (w odróżnieniu np. od umownej granicy plastyczności Re0,2) lecz pewna funkcja f (,T, e zależna...