Graniastosłup prosty

Wykład - Transformacja układu odniesienia

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Przemysław Grzesica
 • Geometria i grafika inżynierska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

, którego bok AC jest równoległy do rzutni poziomej. Wyznaczyć rzuty graniastosłupa prostego, którego podstawą...

Konstrukcje w aksonometrii

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2618

graniastosłupa prostą p Stosujemy znany nam schemat postępowania z rzutów Monge`a. W dowolnym miejscu prostej p...

Elementy krystalochemii - stan stały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

heksagonalny Kształt: graniastosłup prosty z sześciokątem foremnym w podstawie Przykłady: lód (H2), grafit, β...

Działania na wielościanach

 • Politechnika Warszawska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1659

boczne są wtedy prostokątami Graniastosłup prawidłowy jest to taki graniastosłup prosty, którego podstawy...

Fizyka metali 2 Aleksander Cyunczyk Prz - książka

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730

Aleksander Cyunczyk  , Fizyko metali Rzeszów 2003 K o o a l   M a d e j Aleksander  Cyunczyk F i z y k o metali B I B L I O T E K A   GŁÓWNA  P O L I T E C H N I K I   R Z E S Z O W S K I E J   W  S k   4 1 9 2 1   0 0 0 - 0 4 1 9 2 1 - 0 0 - 0 Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a prof. dr...