Gramorównoważnik

Liczby przenoszenia

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190

gramorównoważnika H+ w reakcji H+ + e- → 1/2 H2 zmianę liczby gramorównoważników H+ i NO3- możemy policzyć wiedząc...

Ogniwa - referat

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

+ gramorównoważnika H+ i t- gramorównoważnika Cl-. Na granicy faz zachodzą procesy: Proces elektrodowy i procesy...

Elektrograwimetria - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

do wydzielenia na elektrodzie jednego gramorównoważnika chemicznego substancji. Łącząc oba prawa otrzymuje...

Konduktometria I i II Sprawozdanie

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr inż. Agnieszka Kania
 • Chemia analityczna i środowiskowa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 7231

1 gramorównoważnik jonów pomiędzy elektrodami o powierzchni s (cm2) odległymi od siebie o 1 cm...