Gramatyka historyczna a historia języka - strona 19

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

w ustnym nauczaniu przyjęła ona utrwaloną formę i została następnie przetłumaczona z języka aramejskiego...

Nazwy państw współczesnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 966

, jest kolejnym aspektem podejmowanym przez autorów. Nie zawsze nazwy warunkuje jedynie gramatyka, często...

Cnota i zmiany w jej pojęciu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

, który nauczał w Atenach i był przyjacielem Periclesa. Był on pierwszym z Sofistów i nauczał gramatyki, retoryki...

UMUZYKALNIANIE DZIECI- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1974

się też ortografia, znajomość gramatyki, a także wyniki wychowania fizycznego. Do dnia dzisiejszego metoda Kodalya...

Filozofia odrodzenia i reformacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

od poszczególnych koncepcji historycznych. Często wymienia się "okrągłą" datę 1600, wymienia się też daty od 1517 r...

Koniec okresu patrystyki łacińskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

na język łaciński „Organon” („Kategorie” i „Hermeneutykę” - logica vetus) i opatrzył go komentarzami...